sản phẩm của đỉnh việt

Nồi hơi điện

Đây là loại nồi hơi không phát sinh ra khí thải, kích thước gọn nhẹ, vận hành đơn giản và độ tin cậy rất cao!

Nồi hơi đứng đốt dầu DO, FO, GAS, CNG, BIOGAS

Đây là dòng sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao, không kệ thuộc vào người vận hành!

Nồi hơi tầng sôi

Đây là kiểu nồi hơi đem đến giá trị kinh tế cao nhất và lâu dài nhất cho khách hàng!

Nồi hơi ghi tĩnh

Đây là loại nồi hơi đưa đến cho khách hàng giải pháp hiệu quả về kinh tế và tiết kiệm chi phí đầu tư!

Nồi hơi nằm đốt dầu DO, FO, GAS, CNG, BIOGAS

Đây là loại nồi hơi kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, độ tin cậy cao ít lệ thuộc vào người công nhân vận hành!

Nồi hơi đốt vải vụn

Đây là loại nồi hơi chuyên đốt rác thải công nghiệp không nguy hại!